Over ons

Het koor is in februari 2002 opgericht door Joke Limonard en Elly Rietkerk, beide lid van de MSV Zeemacht waar het koor ook onderdeel van is.
We zijn zoals genoemd een vrouwenkoor. Het koor wordt geleid door Carin Smit.
De koorleden zijn over het algemeen wat ouder, denk daarbij aan de 50+, maar er zijn ook jongeren onder ons.
Het repertoire is in de loop van de jaren gewijzigd van smartlappen naar populaire liedjes en is zowel Nederlands- als Engelstalig.
Voor het verzorgen van het geluid en muziekondersteuning hebben wij de hulp van Frans Keijzer die op zijn beurt weer wordt bijgestaan door Kees Heuvel, Albert Ras en Gerard van Ooijen.

Ons ledental is op dit moment (mei 2019) 33. Vrouwen die zich willen aanmelden kunnen op een wachtlijst geplaatst worden als zij dit willen.
Omdat wij een onderdeel van de vereniging Zeemacht zijn is het verplicht lid te worden van de vereniging uitgezonderd personen die al actief lid van de vereniging zijn.

We treden ieder jaar op tijdens de Dag van de Muziek en daar tussendoor worden we regelmatig uitgenodigd om ergens te komen zingen.
We proberen 1x per jaar een Sing in te organiseren; dat kan in het voorjaar zijn, maar ook tijdens de kerstperioden.

homenext