Over ons

Het koor is in februari 2002 opgericht door Joke Limonard en Elly Rietkerk, beide lid van de MSV Zeemacht waar het koor ook onderdeel van is.
We zijn zoals genoemd een vrouwenkoor. Het koor wordt geleid door Carin Smit.
De koorleden zijn over het algemeen wat ouder, denk daarbij aan de 50+, maar er zijn ook jongeren onder ons.
Het repertoire is in de loop van de jaren gewijzigd van smartlappen naar populaire liedjes en is zowel Nederlands- als Engelstalig.
Voor het verzorgen van het geluid en muziekondersteuning hebben wij de hulp van Frans Keijzer die op zijn beurt weer wordt bijgestaan door Kees Heuvel en Albert Ras.

Ons ledental is op dit moment (januari 2017) 33. Het maximale aantal is 40 leden wat we kunnen hanteren, ook i.v.m. de ruimte. Vrouwen die zich willen aanmelden kunnen op een wachtlijst geplaatst worden als zij dit willen. We gaan er wel vanuit dat de maximum leeftijd 60 jaar is.
Omdat wij een onderdeel van de vereniging Zeemacht zijn is het verplicht lid te worden van de vereniging uitgezonderd personen die al actief lid van de vereniging zijn.

We treden ieder jaar op tijdens de Dag van de Muziek en Zomerdromen en daar tussendoor worden we regelmatig uitgenodigd om ergens te komen zingen.
Daarnaast hebben we verschillende activiteiten binnen ons koor, zoals o.a. een jaarlijks gezamenlijk uitje en BBQ.
We proberen 1x per jaar een Sing in te organiseren; dat kan in het voorjaar zijn, maar ook tijdens de kerstperioden.

homenext