Het bestuur

Om alles in goede banen te krijgen hebben we ook een bestuur gevormd.

Carin Smit:

verantwoordelijk voor de muzikale leiding.

Coby Ras:

verantwoordelijk voor alles wat met de leden te maken heeft, ledenlijst e.d.

Joke Limonard:

verantwoordelijk voor externe optredens en alles wat daarmee samen hangt.

Frans Keijzer: verantwoordelijk voor het geluid en alles wat daarbij hoort.

Elly Rietkerk:

voorzitter en contactpersoon voor de vereniging.

Tevens is er een muziekcommissie die de ingebrachte liedjes verzamelt en beoor-
deelt voor deze naar de dirigent gaan die de eindverantwoordelijkheid heeft.